Op het gebruik van deze website (www.chiropractiezoeteremeer.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Chiropractie Zoetermeer streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Chiropractie Zoetermeer niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Chiropractie Zoetermeer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Chiropractie Zoetermeer en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Chiropractie Zoetermeer garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangt van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van de e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Chiropractie Zoetermeer te corresponderen, accepteert u dit risico. 

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Chiropractie Zoetermeer heeft geen invloed op de websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Chiropractie Zoetermeer aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Chiropractie Zoetermeer zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Chiropractie Zoetermeer daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.